Polish Student Organization

PSO jest organizacją zrzeszającą studentów i absolwentów uczelni nowojorskich oraz z okolic Nowego Jorku. Naszą misją jest integrowanie młodych ludzi polskiego pochodzenia oraz szerzenie informacji na temat możliwości wyższego wykształcenia w Stanach Zjednoczonych wśród Polonii amerykanskiej. Poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz sesji informacyjnych, propagujemy znaczenie wyższej edukacji oraz jednoczymy młodych ludzi pragnących dzielić się swoimi doświadczeniami. Od dłuższego już czasu jesteśmy ważnym źródłem informacji o studiach w Ameryce, zaś jednym z naszych priorytetów jest rozwinięcie naszego programu stypendialnego dla studentów polskiego pochodzenia.

Nasza strona w dużej mierze odzwierciedla naszą działalność. Możecie tu znaleźć informacje o naszej organizacji, nadchodzących wydarzeniach, a także o amerykańskim systemie edukacji i o tym jak dostać się na studia w USA.

Wszystkich, ktorzy dysponuja chwila wolnego czasu i pokladami energii, albo tych  ktorzy chca nas dopingowac i wspierac nas duchowo, zapraszamy do wstapienia w szeregi PSO. Stancie sie czescia wyjatkowej i jedynej w swoim rodzaju organizacji polonijnej non-profit, ktora juz od przeszlo dwudziestu lat sluzy niestrudzenie wszystkim, ktorzy tego potrzebuja. Stan sie jednym z czlonkow naszej wielkiej rodziny, baw i ucz sie sie razem z nami. Spedzaj swoj wolny czas w doborowym towarzystwie i poznawaj ludzi, ktorych nie spotkasz nigdzie indziej!

ZAPRASZAMY!!!

Organizacja Studentów Polskich

“O pomocy stanowej i innych formach pomocy rządowej”

STUDIA NIE MUSZĄ BYĆ DROGIE

Finansowanie Studiów: Część III
“O pomocy stanowej i innych formach pomocy rządowej”

Autor:  Katarzyna Stanclik


Poprzedni artykuł omówił federalną pomoc finansową. Pomoc stanowa to kolejne 3,3 miliarda dolarów rocznie, na które mogą liczyć niezamożni studenci.

Ogólnie rzecz biorąc, są trzy rodzaje stanowej pomocy finansowej:

  • Pierwszym są subwencje dla rezydentów danego stanu, którzy studiują na uczelni publicznej w swoim stanie. Płacą oni w związku z tym najniższe stawki czesnego. O ile np. rezydent New Jersey studiujący na CUNY, czyli miejskim uniwersytecie w Nowym Jorku, płaci 6800 dolarów czesnego rocznie, rezydent Nowego Jorku pobierający nauki na tej samej uczelni płaci jedynie 3200 dolarów. Podobnie w New Jersey czesne na uniwersytecie Rutgers wynosi 4562 dolary rocznie dla rezydentów stanu, ale aż 9286 dla studentów spoza stanu.

  • Drugim rodzajem stanowej pomocy są stypendia socjalne i pożyczki, przyznawane potrzebującym studentom ze względu na ich sytuację materialną.

  • Trzecim są stypendia naukowe, przyznawane najlepszym uczniom szkół średnich na kontynuację nauki na wyższej uczelni.


Nowy Jork

Główną formą pomocy finansowej w Nowym Jorku jest Tuition Assistance Program (TAP), czyli program pomocy z opłatą czesnego. TAP jest stypendium socjalnym, przyznawanym na podstawie potrzeb finansowych studenta. Wysokość stypendium wynosi do 1200 dolarów rocznie. Przeznaczone ono może być tylko na pokrycie kosztów czesnego. Podania o TAP można uzyskać w uczelnianych biurach pomocy finansowej lub dzwoniąc pod numer (518) 474-5642.

Poza tym Nowy Jork przyznaje też stypendia naukowe, z których najważniejszym jest Robert C. Byrd Honors Scholarship. Rezydenci Nowego Jorku, którzy mają wybitne wyniki w nauce w szkole średniej, mogą otrzymać 1500 dolarów rocznie na pokrycie kosztów studiów na jakimkolwiek amerykańskim uniwersytecie. Istnieją też stypendia np. na studia medyczne. W zamian za 10 000 dolarów rocznie zapomogi w czasie studiów, zobowiązują one potem do odpracowania kilku lat po uzyskaniu dyplomu we wskazanym przez władze stanowe rejonie, w którym występuje niedobór lekarzy.

Informacje o stanowych programach stypendialnych można uzyskać na sieci (www.higher.nysed.gov/ohpe/ohpe.htm) lub pod numerem telefonu (518) 486-5202. Można też napisać na adres:

NYS Higher Education Department
Office of Higher Education
Bureau of College, School, and Community Collaboration
Room 5C64, CEC
Albany, NY 12230


New Jersey

Podobnie jak Nowy Jork, New Jersey również przyznaje stypendia na pokrycie czesnego potrzebującym studentom. Na Tuition Assistance Grans (TAG) kwalifikują się rezydenci stanu, którzy studiują w pełnym wymiarze godzin na uczelniach w New Jersey. Stypendia w wysokości od 786 do 5764 dolarów przyznawane są na podstawie oceny sytuacji finansowej studenta.

Poza TAG stan przyznaje również Education Opportunity Fund Grants (EOFG), przeznaczone dla studentów pochodzących ze środowisk upośledzonych pod względem wykształcenia lub zacofanych gospodarczo (zazwyczaj oznacza to mniejszości, ale kryterium sytuacji materialnej może objąć również świeżych imigrantów). Na tą formę pomocy kwalifikują się na przykład studenci, któych dochód rodzinny w czteroosobowej rodzinie nie przekracza 32 100 dolarów rocznie. W ramach EOFG mogą oni otrzymać od 200 do 2100 bezzwrotnej pomocy rocznie na pokrycie kosztów studiów na publicznych i prywatnych uczelniach w New Jersey.

New Jersey ma również kilka programów stypendialnych dla najzdolniejszej młodzieży. Edward J. Bloustein Distinguished Scholars Program i Urban Scholars Program przyznają 1000 dolarowe stypendia odnawialne przez cztery lata studiów dla wyróżniających się maturzystów. Pierwszy z tych programów obejmuje uczniów klas maturalnych, którzy mieszczą się w pierwszych 10% swojej klasy i uzyskali wynik przynajmniej 1260 punktów na egzaminie SAT. Urban Scholars Program skierowany jest do uczniów szkół na obszarach miejskich i “gospodarczo upośledzonych”. Warunkiem otrzymania stypendium jest średnia 3.0 lub powyżej i ranking w pierwszych 10% swojej klasy. Kandydatów na te stypendia nominuje szkoła średnia – warto więc odwiedzić doradcę do spraw akademickich (guidance counselor) i wypytać się o te i inne programy stypendialne.

Wiele uczelni stanowych ma dodatkowe stypendia dla najzdolniejszych rezydentów stanu. Na przykład Rutgers oferuje stypendia rzędu 2500 do 7500 dolarów w ramach Outstanding Scholars Recruitment Program. Stypendia te przyznawane są przyjętym na pierwszy rok rezydentom stanu na podstawie ich wyników SAT i rankingu w swoich klasach.

Informacje o stanowej pomocy finansowej można znaleźć na sieci (www.state.nj.us/treasury/osa/index.html) lub pod numerami telefonów (800) 792-8670 (w New Jersey) i (609) 588-7944. Można też napisać na adres:

State of New Jersey
Office of Student Assistance
4 Quakerbridge Plaza
PO Box 540
Trenton, NJ 08625-0540


Connecticut

Connecticut ma kilka programów stypendialnych dla potrzebujących rezydentów stanu. Independent College Student Grant Program przyznaje do 7777 dolarów rocznie na koszta studiów na prywatnym college’u w Connecticut. Jego odpowiednikami dla słuchaczy publicznych uczelni są Connecticut Aid for Public College Student oraz Tuition Set Aside Aid. Oba te programy opłacają tą część kosztów studiów, która pozostaje nie pokryta po przyznaniu pomocy federalnej. Podania o wyżej wymienione stypendia można otrzymać w uczelnianych biurach pomocy finansowej.

Connecticut oferuje również pożyczkę dla rodziców studentów, Family Education Loan Program (FELP). O pożyczkę tą mogą się ubiegać rodziny studentów uczelni w Connecticut, jak również rodziny studentów z Connecticut, uczęszczających na jakąkolwiek uczelnię w USA. FELP pokrywa sumę, która pozostaje po odjęciu wszystkich innych przyznanych form pomocy finansowej od kosztów studiów. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 7,5% rocznie. Więcej informacji na jej temat można otrzymać pod numerem (800) 252-FELP lub (860) 561-2180.

Zdolni uczniowie szkół średnich w Connecticut mogą liczyć dodatkowo na kilka programów stypendialnych. Scholastic Achievement Grant Program przyznaje 2000 dolarowe stypendia dla uczniów klas maturalnych, którzy mieszczą się w gónych 20% swojej klasy i uzyskali przynajmniej 1200 punktów na egzaminie SAT. Stypendia te mogą być wykorzystane na naukę na jakiejkolwiek uczelni w Connecticut lub w stanach, które zawarły odpowiednie umowy z Connecticut.

Robert C. Byrd Scholarships w wysokości 1500 dolarów rocznie przyznawane są najzdolniejszym uczniom – tym, którzy mieszczą się w górnych 2% swojej klasy i uzyskali przynajmniej 1400 punktów na SAT. Podania o oba te stypendia można uzyskać w szkolnych biurach doradcy do spraw akademickich. Terminy składania podań upływają odpowiednio 15 lutego i 1 kwietnia.

Informacje o stanowej pomocy finansowej można znaleźć na sieci (www.ctdhe.commnet.edu/dheweb/default.htm) lub pod numerami telefonów (800) 842-0229 i (860) 947-1810 (ogólne telefony Department of Higher Education) i (860) 947-1855 (telefon biura pomocy finansowej). Można też napisać na adres:

Department of Higher Education
Office of Student Financial Aid
81 Woodland St.
Hartford, CT 06105-2326


Inne programy rządowe

Pieniądze na studia lub na spłatę pożyczek studenckich można też uzyskać w zamian za służbę: wojskową w Siłach Zbrojnych, Gwardii Narodowej lub rezerwie, albo społeczną w ramach AmeriCorps. Program AmeriCorps jest krajowym odpowiednikiem Korpusu Pokoju. Ochotnicy AmeriCorps służą przez okres 10-12 miesięcy w lokalnych społecznościach, pracując np. w sferze edukacji, bezpieczeństwa publicznego czy ochrony środowiska. Aby zostać członkiem AmeriCorps trzeba być obywatelem lub stałym rezydentem USA i mieć przynajmniej 17 lat oraz dyplom ukończenia szkoły średniej. Ochotnicy AmeriCorps otrzymują kieszonkowe, a po zakończeniu służby dostają 4725 dolarów na pokrycie kosztów studiów (2362 dolary, jeśli służyli w niepełnym wymiarze godzin). Informacje o AmeriCorps można uzyskać na sieci (www.cns.gov/americorps/index.html) lub pod numerem telefonu (800)-942-2677.

Amerykańskie Siły Zbrojne również oferują stypendia. Bardzo popularny jest program Reserve Officers’ Training Corps (ROTC, czyli Program Szkoleniowy dla Oficerów Rezerwy). Warunkiem uczestnictwa w programie jest obywatelstwo USA, wiek 17-27 lat, ukończona szkoła średnia, wynik przynajmniej 920 punktów na SAT oraz przejście egzaminów wojskowych. Kadeci ROTC studiują na normalnej uczelni cywilnej i raz do roku przebywają na wojskowym obozie szkoleniowym. Poza zwykłymi zajęciami uczestniczą oni też w specjalnym szkoleniu oficerskim. W ramach ROTC studenci mogą otrzymać stypendium w wysokości do 80 000 dolarów, plus kieszonkowe i pokrycie kosztów munduru i wyposażenia. W zamian zobowiązują się do służby wojskowej po skończeniu studiów: albo jako regularny oficer zawodowy w armii, albo też w rezerwie lub Gwardii Narodowej, co pozwala im na normalną cywilną karierę. ROTC ma również specjalne programy dla studentów nauk ścisłych i inżynierskich oraz dla pielęgniarek i służby medycznej. Informacje o ROTC można uzyskać pod numerem telefonu (800)-USA-ROTC.

Pieniądze na studia można również zdobyć za zwykłą służbę w siłach zbrojnych. Do armii mogą wstąpić nie tylko obywatele, ale również stali rezydenci USA. Jeśli ktoś tuż po szkole średniej decyduje się na służbę wojskową, może otrzymać po jej ukończeniu pieniądze na pokrycie kosztów studiów. W zależności od długości slużby suma ta wynosi 26 500 dolarów po dwóch latach, 33 000 po trzech i 40 000 po czterech. Armia spłaca też do 65 000 dolarów pożyczek studenckich tym, którzy zaciągają się po skończeniu studiów (osoby te automatycznie otrzymują stopień oficerski). Informacje na ten temat można uzyskać na sieci (www.goarmy.com) lub pod numerem telefonu (800)-USA-ARMY.


Kredyty podatkowe

Ostatnią omawianą tu formą pomocy rządowej dla studentów są kredyty podatkowe. Wydatki na wykształcenie można sobie teraz częściowo odliczyć od podatku federalnego. W ramach kredytu podatkowego HOPE Scholarship, rodziny studentów pierwszego i drugiego roku studiów mogą sobie odliczyć koszta nauki (do sumy 1500 dolarów rocznie) od wysokości podatku. Na podobnej zasadzie działa Lifetime Learning Credit. Obejmuje on wszystkie formy wyższego wykształcenia (w więc nie tylko pierwsze dwa lata studiów). W jego ramach rodzina może odliczyć od podatku 20% wydatków na czesne (do sumy 5000 dolarów rocznie).


Gdzie znaleźć informacje o pomocy finansowej

Informacje o federalnej pomocy finansowej na studia można otrzymać pod numerem 1-800-FED-AID (1-800-433-3243) lub na stronie sieciowej Department of Education: www.ed.gov. Bogate źródło informacji o stypendiach i fundacjach to strona sieciowa www.finaid.org oraz www.studentservices.com/fastweb. Warto również zajrzeć do publikacji College Board “The Scholarship Handbook 1999″ i na stronę sieciową tej organizacji, www.collegeboard.com, gdzie można również oszacować wysokość swojego oczekiwanego wkładu rodzinnego.